Kategorie

Essox

Obchodní podmínky - KOHOUT-MOTO

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí e-shopu, či e-mailu.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete zrušit nejdéle následující den po jejím odeslání a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník je povinný si objednané zboží převzít od doručovatele, případně do 14 dnů na poště, pokud ho pošta nezastihne na jeho adrese.


V případě, že se zboží vrátí zpět dodavateli, bude dodavatel o této skutečnosti informovat zákazníka. Ten je povinen uhradit nové náklady na opětovné doručení. Pokud tak neučiní, bude na jeho adresu zaslána faktura na uhrazení nákladů s dopravou a objednávka bude stornována.

V případě, že zákazník neuhradí fakturu spojenou s náklady na dopravu, bude celá záležitost předána našemu právnímu zástupci.

6) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme :

a.  dobírkou

b. platbou bezhotovostní - jako Variabilní symbol použijte číslo faktury, příp. číslo uvedené v potvrzené objednávce

nebo je po možné využít osobní odběr

7) DODACÍ LHŮTA

1.Dodací lhůta je 3-5 pracovní dnů balíkem České pošty. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

8) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Délka záruky je 24 měsíců. U produktů podléhajícím garančním kontrolám (čtyřkolky, skůtry, pitbike, dirtbike, elektrokola,atp.) je tato záruka vázána na provedené garanční prohlídky v předepsaných termínech. Při nedodržení těchto kontrol záruka zaniká.

V případě, spotřebního materiálu je záruka poskytována v délce 6 měsíců.

V případě,že zboží je zakoupeno na fakturu- IČO,nebo za účelem dalšího prodeje (za "DISKONTNÍ CENY"), má se za to,že je ujednán obchodní vztah s odkazem na Obchodní zákon a zde je poskytnuta doba záruky v délce 6 měsíců.

  

Postup při reklamaci

 

1. Kupující může reklamaci uplatnit:

a) pouze u prodávajícího kde bylo zboží zakoupeno.

 

2. Kupující může vadu zboží reklamovat:

a) písemně zasláním na adresu provozovny prodávajícího

b) osobně v provozovně prodávajícího

 

3. Vady zboží je možno reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby.

 

4. Kupující je při reklamaci povinen předložit:

a) reklamované zboží společně s kompletním příslušenstvím,

b) kopii daňového dokladu,

c) záruční, případně dodací list,

d) zprávu pro servisní techniky (v čem se závada projevuje a jaký je důvod reklamace)

e) kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt)

f) list pro vyznačení garančních prohlídek. 

 

5. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení,případně ode dne předání reklamovaného zboží.

 

Reklamace se nevztahuje na:

- opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním - u věci prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána - v případě porušení originálního obalu - poškození výrobku pádem nebo nesprávným používáním výrobku v rozporu s návodem - poškození výrobku přírodními živly

-náhradní díly prodávané v eshopu jsou prodávány jako spotřební materiál a je na ně poskytnuta záruka ve výši 6 měsíců.Musí být montovány na daný typ vozidla a pouze odborným mechanikem,pokud tomu tak není záruka zaniká.

Ve výše uvedených případech bude oprava provedena na náklady kupujícího s jeho souhlasem.

 

Neoprávněná reklamace

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kriteria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude kupujícímu vrácen.

 

Platnost od 20.9.2012